Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Primària
Usuari/usuària

Inici Què és l'estadística Com fer una enquesta Activitats cicle inicial Activitats cicle mitjà Activitats cicle superior Glossari Material/guia professorat Cens a la escola

Índex d'activitats cicle inicial

Som més nens o nenes?

Nom de l’activitat: Som més nens o nenes?
Plantejament de l’activitat: Estudiar l'estructura de la població de la teva classe.

Objectius

 1. Recollir dades sobre fets coneguts relatius a la vida quotidiana.
 2. Interpretar i construir gràfics amb dades sobre fets coneguts relatius a la vida quotidiana.
 3. Comparar quantitativament dades numèriques.
 4. Discutir sobre quan es poden aplicar o no les conclusions obtingudes de les dades d'una població a una altra població.

Conceptes estadístics: Freqüència absoluta, gràfic estadístic.

Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle inicial
Durada: 2 sessions

Proposta didàctica.pdf.

Mengem fruita

Nom de l’activitat: Mengem fruita?
Plantejament de l’activitat: Estudiar, analitzar i interpretar un diagrama de barres.

Objectius

 1. Analitzar situacions o problemes de l'entorn proper.
 2. Cercar i utilitzar gràfics senzills, adients per representar situacions.
 3. Interpretar un diagrama de barres.
 4. Completar una taula de freqüències a partir d'un diagrama de barres.
 5. Comunicar oralment i per escrit coneixements i processos matemàtics duts a terme.

Conceptes estadístics: Diagrama de barres, taula de freqüències.

Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle inicial
Durada: 1 sessió

Proposta didàctica.pdf.

Identificador de la classe:

És un identificador únic per a cada classe. Us el proporcionarà el vostre mestre.

Contrasenya:

És la contrasenya de la vostra classe. Us la proporcionarà el vostre mestre.

Identificador del qüestionari:

És un identificador que t'assignarà el teu professor per fer el qüestionari. Només l'has de conèixer tu i el teu mestre.