Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Primària
Usuari/usuària

Inici Què és l'estadística Com fer una enquesta Activitats cicle inicial Activitats cicle mitjà Activitats cicle superior Glossari Material/guia professorat Cens a la escola

Índex d'activitats secció societat

On hem nascut?

Nom de l’activitat: On hem nascut?
Plantejament de l’activitat: Fer un estudi de la procedència de la població de la classe.

Objectius

 1. Recollir dades sobre fets coneguts tot utilitzant tècniques de recompte senzilles.
 2. Ordenar les dades.
 3. Expressar les dades en una taula de freqüències i en un diagrama de barres.
 4. Comparar dades i gràfics.
 5. Treure conclusions sobre les dades treballades.
 6. Identificar i comprendre la noció de moda.

Conceptes estadístics: Taula de freqüències, freqüència, diagrama de barres, moda.

Competències bàsiques:

 • Competència matemàtica.
 • Tractament de la informació i competència digital.
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle Mitjà
Durada: 2 sessions

Proposta didàctica.pdf.

Aquesta activitat requereix que la teva classe hagi omplert el qüestionari
"Cens a l'escola"

Què esmorzem?

Nom de l’activitat: Què esmorzem?
Plantejament de l’activitat: Estudiar què mengen per esmorzar els nens i nenes de la classe.

Objectius

 1. Comprendre situacions o problemes de l'entorn proper.
 2. Llegir i interpretar dades estadístiques i gràfics.
 3. Interpretar la freqüència absoluta.

Conceptes estadístics: Taula de freqüències, diagrama de barres.

Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle mitjà
Durada: 2 sessions

Proposta didàctica.pdf.

Aquesta activitat requereix que la teva classe hagi omplert el qüestionari
"Cens a l'escola"

Quants vivim a casa?

Nom de l’activitat: Quants vivim a casa?
Plantejament de l’activitat: Estudiar el nombre, a nivell de classe, de persones que viuen a la llar.

Objectius

 1. Comprendre situacions o problemes de l'entorn proper.
 2. Llegir i interpretar dades estadístiques i gràfics.
 3. Interpretar la freqüència absoluta.

Conceptes estadístics: Taula de freqüències, diagrama de barres, moda.

Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle mitjà
Durada: 1 sessió

Proposta didàctica.pdf.

Aquesta activitat requereix que la teva classe hagi omplert el qüestionari
"Cens a l'escola"

Com varia la pluja?

Nom de l’activitat: Al meu país la pluja no sap ploure
Plantejament de l’activitat: Estudiar la pluja en una comarca de Catalunya.

Objectius

 1. Organitzar dades en una taula.
 2. Interpretar un diagrama lineal.
 3. Calcular la mitjana aritmètica.
 4. Comparar situacions a partir de dades estadístiques.

Conceptes estadístics: Mitjana aritmètica, taula de freqüències, diagrama lineal.

Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle Mitjà
Durada: 1 sessió

Proposta didàctica.pdf.

Quin peu calces??

Nom de l’activitat: Quin peu calces?
Plantejament de l’activitat: Estudiar la relació que hi ha entre la longitud del peu i el número de calçat.

Objectius

 1. Realitzar investigacions sobre el propi cos.
 2. Utilitzar la calculadora per calcular valors matemàtics.
 3. Calcular la mitjana aritmètica d'una sèrie de dades.
 4. Representar dades en un histograma.

Conceptes estadístics: Mitjana aritmètica, taula de freqüències, histograma.

Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle mitjà
Durada: 1 sessió

Proposta didàctica.pdf.

Aquesta activitat requereix que la teva classe hagi omplert el qüestionari
"Cens a l'escola"

Tirem els daus

Nom de l’activitat: Tirem els daus
Plantejament de l’activitat: Jugar amb daus per comprendre i aplicar conceptes bàsics d'atzar.
Objectius

 1. Explorar la probabilitat mitjançant experiments i jocs que produeixen resultats.
 2. Reconèixer l'atzar mitjançant la realització d'experiments amb daus.
 3. Reconèixer el grau de probabilitat d'un succés utilitzant expressions com ara segur, possible, impossible.
 4. Comunicar, oralment i per escrit, coneixements i processos matemàtics duts a terme.

Conceptes estadístics: Atzar, taules de doble entrada, probabilitat, gràfic lineal.


Competències bàsiques:

 • Activitat que integra totes les competències.

Processos:

 • Activitat que integra tots els processos.

Nivell: Cicle mitjà
Durada: 2 sessions

Proposta didàctica.pdf.

Identificador de la classe:

És un identificador únic per a cada classe. Us el proporcionarà el vostre mestre.

Contrasenya:

És la contrasenya de la vostra classe. Us la proporcionarà el vostre mestre.

Identificador del qüestionari:

És un identificador que t'assignarà el teu professor per fer el qüestionari. Només l'has de conèixer tu i el teu mestre.