Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Primària
Usuari/usuària

Inici Què és l'estadística Com fer una enquesta Activitats cicle inicial Activitats cicle mitjà Activitats cicle superior Glossari Material/guia professorat Cens a la escola

Guia. Material professorat

Aquí pots consultar les propostes didàctiques de totes les activitats per cicles.
Cada proposta didàctica inclou dues parts, una de genèrica amb una explicació global de l'activitat, els objectius i les competències bàsiques que volen assolir, els conceptes estadístics que es treballen i la durada aproximada de l'activitat; i una altra d'específica amb els aspectes metodològics a tenir en compte per fer l'activitat.

 Activitats cicle inicial

 Activitats cicle mitjà

 Activitats cicle superior