Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secund´┐Żria
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari

L'estudi estadístic, pas a pas

1 Formulem una pregunta

Exemple: Quin ús fan els joves de les noves tecnologies de la informació i la comunicació: mòbils i Internet?

Instrument: el dubte i la pregunta

2 Recopilem dades d'informació

Analitzem si es disposa d’informació estadística o administrativa sobre el tema a estudiar. En cas contrari, realitzem enquestes i buidatge de les dades.

Instrument: operacions estadístiques (censos i enquestes) i registres administratius

3 Tractem les dades

Apliquem fórmules matemàtiques per obtenir la informació numèrica.

Instrument: mètodes estadístics

4 Obtenim resultats

Exemple: Un x% dels joves fan servir Internet cada dia per accedir a música i pel·lícules, i un x% tenen mòbil i envien una mitjana de x missatges al dia.

Instrument: taules estadístiques, indicadors...

5 Representem els resultats

Diagrames de barres, diagrames de sectors, diagrames lineals...

Instrument: gràfics

6 Interpretem els resultats

Conclusions de tipus sociològic, demogràfic, econòmic que ajuden a entendre els resultats.

Instrument: la interpretació i l'anàlisi

» Sortir