Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secund´┐Żria
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari

Índex d'activitats secció demografia

Som més nois o noies?

Nom de l’activitat: Som més nois o més noies?
Plantejament de l’activitat: Estudiar l’estructura de la població de la teva comarca i analitzar quines necessitats de serveis tindrà en un futur
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Aprendre els conceptes estadístics específics relacionats amb la demografia: piràmide de població
Conceptes estadístics: Mitjana, piràmide de població, diagrama de sectors
Competència bàsica: Tractament de la informació, competència digital i competència matemàtica
Nivell: 1r cicle d’ESO
Durada: 120 minuts

Sóm un país vell?

Nom de l’activitat: Som un país de vells?
Plantejament de l’activitat: A partir d’una notícia, extreure les dades significatives i interpretar-les
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Conèixer i interpretar indicadors demogràfics
Conceptes estadístics: Interpretació de dades estadístiques
Competència bàsica: Tractament de la informació i competència digital
Nivell: 1r cicle d’ESO
Durada: 40 minuts

Ajuda al teu Consell comarcal

Nom de l’activitat: Ajuda el teu consell comarcal
Plantejament de l’activitat: Elaborar la piràmide d’edats de Catalunya i la comarca. Analitzar les projeccions de la població i deduir les necessitats de serveis de la població en la comarca
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Aprendre a interpretar una taula estadística, calcular-ne percentatges i representar-la en una piràmide de població
Conceptes estadístics: Percentatges i piràmide de població
Competència bàsica: Tractament de la informació, competència digital i competència matemàtica
Nivell: 1r cicle d’ESO
Durada: 60 minuts

Enigma, investiga aquestes dades

Nom de l’activitat: Enigma. Investiga aquestes dades
Plantejament de l’activitat: Aprendre a descriure l’estructura de la població a partir d’indicadors demogràfics
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Aprendre a interpretar taules de dades
Conceptes estadístics: Diagrama de dispersió
Competència bàsica: Tractament de la informació, competència digital i competència matemàtica
Nivell: 1r cicle d’ESO
Durada: 60 minuts

La immigració en el món

Nom de l’activitat: Anem, venim, marxem? Quants som a Catalunya?
Plantejament de l’activitat: Elaborar unes conclusions a partir de la recerca d’informació sobre la procedència de la població catalana. Cercar dades sobre la procedència per zones i estats
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Calcular percentatges; analitzar i interpretar els resultats de taules estadístiques
Conceptes estadístics: Percentatges, interpretació de dades, diagrama de sectors i diagrama lineal
Competència bàsica: Tractament de la informació, competència digital i coneixement i interacció en el món físic
Nivell: 1r cicle d’ESO
Durada: 60 minuts

La immigració en el món

Nom de l’activitat: El noticiari radiofònic
Plantejament de l’activitat: Preparar un noticiari radiofònic a partir d’afirmacions, certes o no, sobre els naixements a Catalunya
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Aprendre a interpretar dades estadístiques
Conceptes estadístics: Interpretació de dades
Competència bàsica: Tractament de la informació i competència digital
Nivell: 1r cicle d’ESO
Durada: 60 minuts