Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secund´┐Żria
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari

Índex d'activitats secció economia

En Pau vol un augment de la paga

Nom de l’activitat: En Pau vol un augment de la paga
Plantejament de l’activitat: Observar com varien els preus al llarg del temps a partir de l’evolució de l’IPC
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Saber aplicar els increments o decrements de l’IPC i elaborar un diagrama lineal
Conceptes estadístics: Percentatges i diagrama lineal
Competència bàsica: Competència matemàtica, tractament de la informació i competència digital
Nivell: 1r cicle d’ESO
Durada: 60 minuts

El mercat laboral a Catalunya

Nom de l’activitat: El mercat laboral a Catalunya. Quines dades tenim?
Plantejament de l’activitat:
Buidar les dades del mercat de treball i elaborar un diagrama lineal
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Conèixer les fonts que ens proporcionen dades del mercat laboral i aprendre a fer un diagrama lineal
Conceptes estadístics: Diagrama lineal
Competència bàsica: Competència matemàtica, tractament de la informació i competència digital
Nivell: 2n cicle d’ESO
Durada: 60 minuts

Ens hem d'estrenyer el cinturó!

Nom de l’activitat: Ens hem d’estrènyer el cinturó!
Plantejament de l’activitat: Observar el comportament dels preus d’un mateix producte en diferents comerços
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Aprendre a calcular la mitjana, la mediana i la desviació estàndard
Conceptes estadístics: Mitjana, mediana i desviació estàndard
Competència bàsica: Competència matemàtica, tractament de la informació i competència digital
Nivell: 2n cicle d’ESO
Durada: 60 minuts

Som rics o pobres dins d'Europa?

Nom de l’activitat: Som rics o pobres dins d’Europa?
Plantejament de l’activitat: Representar les dades del PIB per habitant en PPC dels estats membres en una taula de freqüències i en un histograma, i comparar les dades d’Espanya i de Catalunya amb el conjunt de la UE
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Comparar l’economia catalana amb la de la UE i els estats membres a partir de l’anàlisi del PIB per habitant en PPC
Conceptes estadístics: Taula de freqüències, histograma i diagrama de sectors
Competència bàsica: Competència matemàtica, tractament de la informació i competència digital
Nivell: 2n cicle d’ESO
Durada: 90 minuts

Catalunya, exportadora o importadora?

Nom de l’activitat: Catalunya. Exportadora o importadora?
Plantejament de l’activitat: Analitzar el comportament que té Catalunya en el comerç exterior
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Aprendre a fer histogrames i a interpretar les dades
Conceptes estadístics: Diagrama de barres i histograma
Competència bàsica: Competència matemàtica, tractament de la informació i competència digital
Nivell: 1r cicle d’ESO
Durada: 60 minuts