Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secundària
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari
Som rics o pobres dins d'Europa?

Nom de l’activitat: Som rics o pobres dins d’Europa?
Plantejament de l’activitat: Representar les dades del PIB per habitant en PPC dels estats membres en una taula de freqüències i en un histograma, i comparar les dades d’Espanya i de Catalunya amb el conjunt de la UE
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Comparar l’economia catalana amb la de la UE i els estats membres a partir de l’anàlisi del PIB per habitant en PPC
Conceptes estadístics: Taula de freqüències, histograma i diagrama de sectors
Competència bàsica: Competència matemàtica, tractament de la informació i competència digital
Nivell: 2n cicle d’ESO
Durada: 90 minuts

Inici > Índex secció economia > Som rics o pobres dins d'Europa?

Registre

Per poder validar dades i desar-les a l’activitat, així com per visualitzar les animacions, cal que us autentiqueu com a convidats o com a usuaris registrats.
 
 
  Has oblidat la contrasenya?
 
 
 

Som rics o pobres dins d'Europa?

imatge: catalunya i europaL'altre diumenge, després de dinar, el pare i l'oncle de la Marta van començar una discussió d'aquelles que no acaben mai. El pare deia que som dels rics d'Europa i l'oncle, que estem a la cua de tots. Bé, el fet és que, d'aquesta discussió, en va sortir perjudicada la Marta:

—Marta, nena, tu deus estar estudiant això, oi? —diu l'oncle.

—Doncs a veure si diumenge vinent em dónes la raó —diu el pare.

Quina mala sort! La Marta no pot portar la contrària a cap dels dos. Amb el pare ha de negociar les sortides del cap de setmana i, amb l'oncle, l'estada al seu apartament durant l'estiu. A veure com l'ajudem.
 

Mapa Unió Europea

  Primer buscarem els països al mapa i a la taula de l’enllaç, i omplirem la graella amb les dades del PIB per habitant en paritat de poder de compra (PPC). Anirem al web de l’Oficina Estadística d’Europa (EUROSTAT).


PIB per habitant en paritat de poder de compra (PPC) UE 27 països (*)
Estats UEPIB
 
Bèlgica
Bulgària
República Txeca
Dinamarca
Alemanya
Estònia
Irlanda
Grècia
Espanya
França
Itàlia
Xipre
Letònia
Lituània
Luxemburg
Hongria
Malta
Països Baixos
Àustria
Polònia
Portugal
Romania
Eslovènia
Eslovàquia
Finlàndia
Suècia
Regne Unit
 

(*) S’ha equiparat la mitjana dels 27 països a 100, de manera que, si un estat supera aquest valor, està per sobre de la mitjana i, si no, a l’inrevés. El valor de cada estat ha tingut en compte el PIB per habitant en paritat de poder de compra (indicador que elimina les diferències de preus que es produeixen als diferents territoris).

  Després organitzarem les dades en cinc grups i farem una taula de freqüències agrupades en intervals de classe. Has de procurar que els límits de classe estiguin ben distribuïts. Per fer-ho, busca la dada més alta i la més baixa (rang) i organitza-les.


Model de taula de freqüències
Límit inferior (≥)Límit superior (<)Freqüència absolutaFreqüència relativa
 
1
2
3
4
5
 

 Farem un histograma amb les freqüències obtingudes. Posarem a l’eix vertical la freqüència absoluta i a l’horitzontal els límits de classe. Si unim els punts mitjans de la part superior de cada barra obtindrem el polígon de freqüències.


 

  Ara veurem com està Catalunya respecte a Europa.

PIB per habitant. PIB per habitant en paritat de poder de compra (PPC). 2016
2014 2015 2016
Unitats: UE-28=100.
Font: Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Catalunya 112 113 115
Espanya 90 91 92
Zona euro 107 106 106
Unió Europea 100 100 100

 

 

 

 

 


  • diagrama de sectors m Representació gràfica de les dades recollides mitjançant un cercle o un semicercle dividits en sectors o parts d’àrees proporcionals a les freqüències. Per calcular l’àrea de cada sector s’ha de multiplicar la freqüència relativa per 360º en el cas d’un cercle o per 180º en el cas d’un semicercle. [conceptes bàsics]. sin. compl. pastís
  • freqüència absoluta f Nombre d’elements d’una població o d’una mostra que tenen un determinat valor d’una variable. La suma de totes les freqüències absolutes ha de ser igual al total de la població o de la mostra. [conceptes bàsics]
  • histograma m Representació gràfica per a variables quantitatives contínues que s’obté construint sobre cada interval de classe, marcat en l’eix d’abscisses, un rectangle l’àrea del qual és proporcional a la freqüència, absoluta o relativa, corresponent a l’interval. [conceptes bàsics]
  • interval de classe m Agrupació de valors d’una variable quantitativa contínua per tal de facilitar-ne la interpretació mitjançant taules o gràfics. Conté tots els valors que es troben entre el valor mínim i màxim que delimiten l’interval. [conceptes bàsics]
  • producte interior brut m Valor total dels béns i els serveis produïts en un país durant un període de temps, generalment un any, un cop deduïda la part consumida en la producció. sigla PIB. [economia]
  • rang m Diferència entre el valor observat més gran (màxim) i el valor observat més petit (mínim). Per exemple, de la sèrie de valors 1, 3, 8, 10 i 11, el rang és la diferència entre 11 i 1, és a dir, 10. És una mala mesura de dispersió perquè només es calcula a partir de dos valors extrems. [estadística descriptiva]. sin. compl. recorregut