Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secundària
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari
Presència de les dones en el mercat de treball

Nom de l’activitat: Presència de les dones en el mercat de treball
Plantejament de l’activitat: Calcula el percentatge de població ocupada de cada sector d’activitat per sexes a Catalunya i Espanya i investiga la situació laboral femenina
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Analitzar la presència de les dones en els diferents sectors d'activitat de Catalunya i Espanya. Observar les diferències de salaris i les taxes d’atur segons el sexe
Conceptes estadístics: Percentatges, diagrama de barres i diagrames lineals
Competència bàsica: Tractament de la informació i competència matemàtica. Competència per aprendre a aprendre. Autonomia i iniciativa personal
Nivell: 2n cicle d’ESO
Durada: 60 minuts

Inici > Índex secció serveis > Presència de les dones en el mercat de treball

Registre

Per poder validar dades i desar-les a l’activitat, així com per visualitzar les animacions, cal que us autentiqueu com a convidats o com a usuaris registrats.
 
 
  Has oblidat la contrasenya?
 
 
 

Presència de les dones en el mercat de treball

Imatge: Presència de les dones en el mercat de treball
L’altre dia el Jonathan i la Júlia discutien a classe sobre quins treballs fan les dones. Aquests dos sempre estan de punta, vés a saber per què!

La Júlia deia que les dones treballen majoritàriament al sector serveis, que són més que els homes, i també pensa que no cobren el mateix. El Jonathan, tot i que li agrada la Júlia, la troba molt saberuda i li va portar la contrària.
Qui té raó?
 

 

  Calcula el percentatge de dones i homes ocupats per sectors d’activitat del darrer any disponible, per Catalunya i Espanya.

Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Total 3.077,7 3.183,9 3.275,3 1,5 3,4 2,9
Agricultura 47,8 50,8 54,5 6,0 6,2 7,3
Indústria 582,1 583,6 590,5 4,3 0,3 1,2
Construcció 182,6 184,2 208,5 0,7 0,9 13,1
Serveis 2.265,2 2.365,2 2.421,8 0,8 4,4 2,4
Homes 1.643,3 1.692,0 1.737,0 3,1 3,0 2,7
Agricultura 40,8 40,6 45,1 4,3 -0,6 11,2
Indústria 414,9 417,1 419,6 5,0 0,5 0,6
Construcció 168,4 166,7 185,6 1,4 -1,0 11,3
Serveis 1.019,1 1.067,5 1.086,7 2,5 4,7 1,8
Dones 1.434,5 1.491,9 1.538,3 -0,1 4,0 3,1
Agricultura 7,0 10,2 9,4 16,8 46,0 -8,0
Indústria 167,2 166,4 170,9 2,3 -0,5 2,7
Construcció 14,2 17,5 22,8 -6,7 23,6 30,2
Serveis 1.246,1 1.297,7 1.335,1 -0,5 4,1 2,9
Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Espanya. 2017
Valor Variació (%)
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
Total 17.866,1 18.341,6 18.824,8 3,0 2,7 2,6
Agricultura 736,8 774,5 819,5 0,1 5,1 5,8
Indústria 2.482,3 2.522,2 2.647,4 4,3 1,6 5,0
Construcció 1.073,7 1.073,9 1.128,3 8,1 0,0 5,1
Serveis 13.573,3 13.971,0 14.229,6 2,6 2,9 1,9
Homes 9.760,4 10.000,8 10.266,3 3,4 2,5 2,7
Agricultura 565,8 595,9 624,7 1,3 5,3 4,8
Indústria 1.860,0 1.902,1 1.986,8 3,6 2,3 4,5
Construcció 991,7 989,2 1.029,2 8,9 -0,2 4,0
Serveis 6.342,9 6.513,7 6.625,6 2,7 2,7 1,7
Dones 8.105,7 8.340,8 8.558,5 2,6 2,9 2,6
Agricultura 171,0 178,7 194,9 -3,6 4,5 9,1
Indústria 622,4 620,2 660,6 6,4 -0,4 6,5
Construcció 82,0 84,7 99,1 -1,6 3,2 17,1
Serveis 7.230,4 7.457,3 7.604,0 2,5 3,1 2,0
Percentatge de dones i homes ocupats per sectors d’activitat.
CatalunyaEspanya
SectorsTotalHomesDonesTotalHomesDones
 
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Total
 

  Amb les dades del darrer any disponible, fes dos diagrames de barres, un per a Catalunya i un per a Espanya, on puguis veure el comportament per sectors i sexe.

 

  La Júlia pensa que hi ha diferència entre els salaris que reben els homes i les dones a Catalunya per fer una mateixa feina. És certa aquesta afirmació? La podem ajudar analitzant les dades següents.

Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació. Catalunya. 2015
Valor Variació (%)
Homes Dones Total Homes Dones Total
Unitats: Euros.
* Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats).
Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
.. Dades no significatives per al càlcul (mostra associada inferior a les 100 unitats).
Notes:
- Les dades per als anys 2004 a 2009 es van revisar el 26 de setembre de 2016, atès que contenien errors de càrrega.
Salari brut anual mitjà 27.514,06 20.946,56    24.321,57 0,2 3,1 1,6
directors i gerents 56.510,43 43.681,00 * 51.944,40 -9,6 -10,9 -9,8
professionals científics i intel·lectuals 36.665,24 29.818,57    32.537,10 -2,6 1,2 -0,1
tècnics i professionals de suport 33.022,89 25.841,77    29.985,32 0,8 5,9 4,2
empleats oficina, comptables i administratius 25.006,50 19.621,55    21.260,61 2,2 3,7 2,0
treballadors restauració, personals i venedors 21.170,72 14.786,89    17.381,00 -1,8 7,4 3,9
treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. ..    .. .. .. ..
artesans, treballadors indústries i construcció 24.644,88 18.926,27 * 24.084,84 2,9 7,8 3,0
operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 24.459,89 18.738,71    23.284,46 -1,0 -9,0 -2,9
ocupacions elementals 17.626,72 11.767,80    14.598,16 3,5 10,3 6,2
Guany mitjà per hora 16,96 14,37    15,77 0,5 3,8 2,1
directors i gerents 33,06 26,37 * 30,73 -11,6 -10,0 -10,9
professionals científics i intel·lectuals 23,58 21,13    22,16 -2,8 5,7 2,3
tècnics i professionals de suport 19,95 16,93    18,74 1,0 8,6 5,2
empleats oficina, comptables i administratius 15,34 12,67    13,51 3,6 6,7 4,6
treballadors restauració, personals i venedors 13,96 10,40    11,91 0,5 5,3 3,5
treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. ..    .. .. .. ..
artesans, treballadors indústries i construcció 14,66 11,78 * 14,39 3,4 4,8 3,2
operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 14,59 11,61    14,00 -1,6 -5,5 -2,5
ocupacions elementals 11,09 9,30    10,27 4,0 5,1 4,3

 

 

  Per tenir més informació per contestar a la Júlia i al Jonhatan ens pot anar bé conèixer les dades sobre la taxa d’atur per sexe a Catalunya:

Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat. Catalunya. 2017
Taxa d'atur (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Total 18,6 15,7 13,4 703,1 593,6 507,2 -9,1 -15,6 -14,6
De 16 a 64 anys 18,7 15,8 13,5 701,5 592,2 505,6 -9,2 -15,6 -14,6
De 16 a 24 anys 42,3 34,3 30,4 115,2 90,5 84,6 -14,0 -21,5 -6,5
De 25 a 54 anys 16,5 14,2 11,8 484,0 415,6 341,5 -11,7 -14,1 -17,8
De 55 anys i més 18,2 14,8 13,5 103,9 87,6 81,1 14,1 -15,7 -7,4
Homes 17,8 14,6 12,5 356,9 289,6 248,5 -13,9 -18,9 -14,2
De 16 a 64 anys 17,9 14,7 12,6 356,1 288,7 247,7 -14,0 -18,9 -14,2
De 16 a 24 anys 44,6 35,5 32,5 62,9 49,0 48,2 -13,7 -22,1 -1,5
De 25 a 54 anys 15,4 12,9 10,8 238,1 196,9 162,3 -17,0 -17,3 -17,6
De 55 anys i més 17,9 13,7 11,6 55,9 43,7 38,0 1,7 -21,8 -12,9
Dones 19,4 16,9 14,4 346,2 304,1 258,7 -3,5 -12,2 -14,9
De 16 a 64 anys 19,5 17,0 14,4 345,4 303,5 257,8 -3,6 -12,1 -15,1
De 16 a 24 anys 39,8 32,9 27,9 52,3 41,5 36,4 -14,3 -20,7 -12,3
De 25 a 54 anys 17,7 15,7 12,9 245,9 218,7 179,2 -6,0 -11,1 -18,0
De 55 anys i més 18,7 16,1 15,8 48,0 43,9 43,1 33,1 -8,5 -1,8

  Elabora un diagrama lineal amb les dades dels darrers 3 anys de la variable taxa d'atur total i per sexe.