Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secundària
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari
Presència de les dones en el mercat de treball

Nom de l’activitat: Presència de les dones en el mercat de treball
Plantejament de l’activitat: Calcula el percentatge de població ocupada de cada sector d’activitat per sexes a Catalunya i Espanya i investiga la situació laboral femenina
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Analitzar la presència de les dones en els diferents sectors d'activitat de Catalunya i Espanya. Observar les diferències de salaris i les taxes d’atur segons el sexe
Conceptes estadístics: Percentatges, diagrama de barres i diagrames lineals
Competència bàsica: Tractament de la informació i competència matemàtica. Competència per aprendre a aprendre. Autonomia i iniciativa personal
Nivell: 2n cicle d’ESO
Durada: 60 minuts

Inici > Índex secció serveis > Presència de les dones en el mercat de treball

Registre

Per poder validar dades i desar-les a l’activitat, així com per visualitzar les animacions, cal que us autentiqueu com a convidats o com a usuaris registrats.
 
 
  Has oblidat la contrasenya?
 
 
 

Presència de les dones en el mercat de treball

Imatge: Presència de les dones en el mercat de treball
L’altre dia el Jonathan i la Júlia discutien a classe sobre quins treballs fan les dones. Aquests dos sempre estan de punta, vés a saber per què!

La Júlia deia que les dones treballen majoritàriament al sector serveis, que són més que els homes, i també pensa que no cobren el mateix. El Jonathan, tot i que li agrada la Júlia, la troba molt saberuda i li va portar la contrària.
Qui té raó?
 

 

  Calcula el percentatge de dones i homes ocupats per sectors d’activitat del darrer any disponible, per Catalunya i Espanya.

Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
2014 2015 2016 2014 2015 2016
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Total 3.030,9 3.077,7 3.183,9 2,1 1,5 3,4
Agricultura 45,1 47,8 50,8 -14,0 6,0 6,2
Indústria 558,4 582,1 583,6 2,0 4,3 0,3
Construcció 181,2 182,6 184,2 -1,5 0,7 0,9
Serveis 2.246,2 2.265,2 2.365,2 2,8 0,8 4,4
Homes 1.594,3 1.643,3 1.692,0 1,5 3,1 3,0
Agricultura 39,1 40,8 40,6 -10,0 4,3 -0,6
Indústria 394,9 414,9 417,1 -0,8 5,0 0,5
Construcció 166,1 168,4 166,7 -1,4 1,4 -1,0
Serveis 994,2 1.019,1 1.067,5 3,6 2,5 4,7
Dones 1.436,6 1.434,5 1.491,9 2,7 -0,1 4,0
Agricultura 6,0 7,0 10,2 -33,4 16,8 46,0
Indústria 163,4 167,2 166,4 9,7 2,3 -0,5
Construcció 15,2 14,2 17,5 -2,1 -6,7 23,6
Serveis 1.252,0 1.246,1 1.297,7 2,1 -0,5 4,1
Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Espanya. 2016
Valor Variació (%)
2014 2015 2016 2014 2015 2016
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
Total 17.344,2 17.866,1 18.341,6 1,2 3,0 2,7
Agricultura 735,9 736,8 774,5 -0,1 0,1 5,1
Indústria 2.380,0 2.482,3 2.522,2 1,0 4,3 1,6
Construcció 993,5 1.073,7 1.073,9 -3,5 8,1 0,0
Serveis 13.234,9 13.573,3 13.971,0 1,7 2,6 2,9
Homes 9.442,7 9.760,4 10.000,8 1,4 3,4 2,5
Agricultura 558,4 565,8 595,9 -0,5 1,3 5,3
Indústria 1.795,2 1.860,0 1.902,1 1,0 3,6 2,3
Construcció 910,2 991,7 989,2 -3,4 8,9 -0,2
Serveis 6.178,9 6.342,9 6.513,7 2,4 2,7 2,7
Dones 7.901,5 8.105,7 8.340,8 1,0 2,6 2,9
Agricultura 177,4 171,0 178,7 1,1 -3,6 4,5
Indústria 584,8 622,4 620,2 1,2 6,4 -0,4
Construcció 83,4 82,0 84,7 -4,3 -1,6 3,2
Serveis 7.056,0 7.230,4 7.457,3 1,0 2,5 3,1
Percentatge de dones i homes ocupats per sectors d’activitat.
CatalunyaEspanya
SectorsTotalHomesDonesTotalHomesDones
 
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Total
 

  Amb les dades del darrer any disponible, fes dos diagrames de barres, un per a Catalunya i un per a Espanya, on puguis veure el comportament per sectors i sexe.

 

  La Júlia pensa que hi ha diferència entre els salaris que reben els homes i les dones a Catalunya per fer una mateixa feina. És certa aquesta afirmació? La podem ajudar analitzant les dades següents.

Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació. Catalunya. 2015
Valor Variació (%)
Homes Dones Total Homes Dones Total
Unitats: Euros.
* Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats).
Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
.. Dades no significatives per al càlcul (mostra associada inferior a les 100 unitats).
Notes:
- Les dades per als anys 2004 a 2009 es van revisar el 26 de setembre de 2016, atès que contenien errors de càrrega.
Salari brut anual mitjà 27.514,06 20.946,56    24.321,57 0,2 3,1 1,6
directors i gerents 56.510,43 43.681,00 * 51.944,40 -9,6 -10,9 -9,8
professionals científics i intel·lectuals 36.665,24 29.818,57    32.537,10 -2,6 1,2 -0,1
tècnics i professionals de suport 33.022,89 25.841,77    29.985,32 0,8 5,9 4,2
empleats oficina, comptables i administratius 25.006,50 19.621,55    21.260,61 2,2 3,7 2,0
treballadors restauració, personals i venedors 21.170,72 14.786,89    17.381,00 -1,8 7,4 3,9
treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. ..    .. .. .. ..
artesans, treballadors indústries i construcció 24.644,88 18.926,27 * 24.084,84 2,9 7,8 3,0
operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 24.459,89 18.738,71    23.284,46 -1,0 -9,0 -2,9
ocupacions elementals 17.626,72 11.767,80    14.598,16 3,5 10,3 6,2
Guany mitjà per hora 16,96 14,37    15,77 0,5 3,8 2,1
directors i gerents 33,06 26,37 * 30,73 -11,6 -10,0 -10,9
professionals científics i intel·lectuals 23,58 21,13    22,16 -2,8 5,7 2,3
tècnics i professionals de suport 19,95 16,93    18,74 1,0 8,6 5,2
empleats oficina, comptables i administratius 15,34 12,67    13,51 3,6 6,7 4,6
treballadors restauració, personals i venedors 13,96 10,40    11,91 0,5 5,3 3,5
treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. ..    .. .. .. ..
artesans, treballadors indústries i construcció 14,66 11,78 * 14,39 3,4 4,8 3,2
operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 14,59 11,61    14,00 -1,6 -5,5 -2,5
ocupacions elementals 11,09 9,30    10,27 4,0 5,1 4,3

 

 

  Per tenir més informació per contestar a la Júlia i al Jonhatan ens pot anar bé conèixer les dades sobre la taxa d’atur per sexe a Catalunya:

Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat. Catalunya. 2016
Taxa d'atur (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Total 20,3 18,6 15,7 773,3 703,1 593,6 -13,4 -9,1 -15,6
De 16 a 64 anys 20,4 18,7 15,8 772,3 701,5 592,2 -13,4 -9,2 -15,6
De 16 a 24 anys 47,1 42,3 34,3 134,0 115,2 90,5 -12,8 -14,0 -21,5
De 25 a 54 anys 18,3 16,5 14,2 548,3 484,0 415,6 -15,5 -11,7 -14,1
De 55 anys i més 17,1 18,2 14,8 91,0 103,9 87,6 0,5 14,1 -15,7
Homes 20,6 17,8 14,6 414,6 356,9 289,6 -15,2 -13,9 -18,9
De 16 a 64 anys 20,8 17,9 14,7 414,2 356,1 288,7 -15,0 -14,0 -18,9
De 16 a 24 anys 48,5 44,6 35,5 72,9 62,9 49,0 -17,4 -13,7 -22,1
De 25 a 54 anys 18,3 15,4 12,9 286,8 238,1 196,9 -17,9 -17,0 -17,3
De 55 anys i més 18,7 17,9 13,7 54,9 55,9 43,7 6,7 1,7 -21,8
Dones 20,0 19,4 16,9 358,7 346,2 304,1 -11,3 -3,5 -12,2
De 16 a 64 anys 20,1 19,5 17,0 358,1 345,4 303,5 -11,4 -3,6 -12,1
De 16 a 24 anys 45,6 39,8 32,9 61,1 52,3 41,5 -6,8 -14,3 -20,7
De 25 a 54 anys 18,4 17,7 15,7 261,5 245,9 218,7 -12,8 -6,0 -11,1
De 55 anys i més 15,2 18,7 16,1 36,1 48,0 43,9 -7,7 33,1 -8,5

  Elabora un diagrama lineal amb les dades dels darrers 3 anys de la variable taxa d'atur total i per sexe.