Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secund´┐Żria
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari

Índex d'activitats secció serveis

Posa ordre a les dades

Nom de l’activitat: Posa ordre a les dades
Plantejament de l’activitat:
Observar i analitzar l’oferta dels allotjaments turístics de Catalunya i la seva distribució geogràfica per marques turístiques
Àmbit:
Anàlisi descriptiva
Objectiu:
Saber trobar els màxims i mínims d’una variable. Aprendre a representar un diagrama de barres
Conceptes estadístics:
Diagrama de barres
Competència bàsica:
Tractament de la informació i competència digital, competència matemàtica
Nivell:
1r cicle d’ESO
Durada: 90 minuts

On agafem l'avió?

Nom de l’activitat: On agafem l’avió?
Plantejament de l’activitat: Analitzar el comportament de la població en els aeroports catalans
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Analitzar quin és el comportament de la població en els diferents aeroports de Catalunya segons la tipologia de vol (interior o internacional)
Conceptes estadístics: Percentatges, diagrama lineal, diagrama de sectors
Competència bàsica: Tractament de la informació i competència matemàtica. Competència en comunicació lingüística. Coneixement i interacció amb el món físic
Nivell: 2n cicle d’ESO
Durada: 60 minuts (sense incloure temps de debat)

Presència de les dones en el merca de treball

Nom de l’activitat: Presència de les dones en el mercat de treball
Plantejament de l’activitat: Calcular el percentatge de població ocupada de cada sector d’activitat per sexes a Catalunya i Espanya i investiga la situació laboral femenina
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Analitzar la presència de les dones en els diferents sectors d'activitat de Catalunya i Espanya. Observar les diferències de salaris i les taxes d’atur segons el sexe
Conceptes estadístics: Percentatges, diagrama de barres i diagrames lineals
Competència bàsica: Tractament de la informació i competència matemàtica. Competència per aprendre a aprendre. Autonomia i iniciativa personal
Nivell: 2n cicle d’ESO
Durada: 60 minuts

És rendible invertir en una casa rural?

Nom de l’activitat: És rendible invertir en una casa rural?
Plantejament de l’activitat: Redactar un informe de viabilitat d’una empresa de turisme rural.
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Saber representar i interpretar una taula estadística
Conceptes estadístics: Diagrama de sectors, mesures centrals
Competència bàsica: Tractament de la informació, comunicació lingüística, autonomia i iniciativa personal
Nivell: 2n cicle d’ESO
Durada: 60 minuts

On ens podem allotjar quan viatgem?

Nom de l’activitat:  On ens podem allotjar quan viatgem?
Plantejament de l’activitat:  A partir de la localització geogràfica de l’oferta d’allotjaments turístics, cal observar quina és la localització dels hotels, càmpings i cases rurals de Catalunya
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: A partir d’unes dades estadístiques, realitzar un cartograma i interpretar les dades
Conceptes estadístics: Cartograma
Competència bàsica: Tractament d'informació i competència digital
Nivell: 1r cicle d’ESO
Durada: 45  minuts