Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secundària
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari
On agafem l'avió?

Nom de l’activitat: On agafem l’avió?
Plantejament de l’activitat: Analitzar el comportament de la població en els aeroports catalans
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Analitzar quin és el comportament de la població en els diferents aeroports de Catalunya segons la tipologia de vol (interior o internacional)
Conceptes estadístics: Percentatges, diagrama lineal, diagrama de sectors
Competència bàsica: Tractament de la informació i competència matemàtica. Competència en comunicació lingüística. Coneixement i interacció amb el món físic
Nivell: 2n cicle d’ESO
Durada: 60 minuts (sense incloure temps de debat)

Inici > Índex secció serveis> On agafem l’avió?

Registre

Per poder validar dades i desar-les a l’activitat, així com per visualitzar les animacions, cal que us autentiqueu com a convidats o com a usuaris registrats.
 
 
  Has oblidat la contrasenya?
 
 
 

On agafem l’avió?

 
On agafem l'avió?Els aeroports de Catalunya han demanat ajuda a les institucions per fer millores i ampliacions a les seves instal·lacions. Les nostres autoritats abans de decidir-se han encarregat a una consultoria tècnica un estudi sobre el comportament dels viatgers als aeroports catalans. Necessiten saber la tipologia dels vols –regular/no regular–, els increments... als diferents aeroports del nostre territori.


 

  L’objectiu d’aquest estudi és fer uns projectes de millora als nostres aeroports. Us proposem que feu de consultors tècnics. Primer de tot cal conèixer la situació actual.

   
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei. Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Unitats: Milers de persones.
: No disponible.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
Total 42.205,9 46.657,5 50.253,9 4,0 10,5 7,7
regular 41.148,1 45.629,4 49.215,8 5,2 10,9 7,9
no regular 981,3 948,3 971,8 -29,5 -3,4 2,5
altres tipus de trànsit 46,2 47,0 41,1 14,4 1,7 -12,5
Barcelona-El Prat 39.696,9 44.144,1 47.259,5 5,8 11,2 7,1
regular 39.081,3 43.553,0 46.659,0 7,1 11,4 7,1
no regular 595,0 568,2 579,9 -41,6 -4,5 2,0
altres tipus de trànsit 20,7 22,9 20,7 10,5 10,5 -9,6
Girona-Costa Brava 1.774,8 1.663,8 1.946,8 -17,8 -6,3 17,0
regular 1.679,7 1.510,0 1.793,8 -18,6 -10,1 18,8
no regular 79,3 137,9 140,4 -6,4 73,8 1,8
altres tipus de trànsit 15,8 16,0 12,5 33,2 0,9 -21,4
Lleida-Alguaire 30,2 32,9 25,2 -0,4 8,6 -23,3
regular : : : .. .. ..
no regular : : : .. .. ..
altres tipus de trànsit : : : .. .. ..
Reus 703,9 816,7 1.022,5 -17,2 16,0 25,2
regular 387,2 566,4 763,0 -29,7 46,3 34,7
no regular 306,9 242,2 251,6 6,2 -21,1 3,9
altres tipus de trànsit 9,7 8,2 7,9 -1,1 -15,9 -3,1

  Busca les dades d'aquesta taula i fes un buidatge d’aquelles que es necessiten per a l’encàrrec: nombre de passatgers totals a Catalunya i aeroports per vols regulars i no regulars/altres. Utilitza els darrers nou anys.

Passatgers a Catalunya per tipus de vol.
Catalunya
AnyTotalRegularsNo Regulars i Altres
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 

Passatgers per aeroport i tipus de vol. Barcelona. Girona. Reus.
BarcelonaGironaReus
AnyTotalRegularsNo Regulars i AltresTotalRegularsNo Regulars i AltresTotalRegularsNo Regulars i Altres
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 

  Calcula els percentatges que representen el total de vols de Barcelona, Girona i Reus respecte a Catalunya.

  Ara ja coneixes el volum dels diferents aeroports de Catalunya, però cal que completis una mica més la informació. Busca dades relatives a cadascun d’ells, el nombre d’habitants, indicadors d’activitat econòmica, nombre d’habitatges... Pots consultar les dades a www.idescat.cat, en l’apartat de territori, base de dades de municipis.


  Dibuixa en un diagrama lineal l’evolució dels darrers 9 anys dels vols regulars de cada un dels aeroports. Has de fer-ho en valors absoluts.

  Fes un diagrama de sectors dels vols no regulars i altres i representa la participació de cada un dels aeroports. Fes el mateix per als vols regulars. Utilitza les dades del darrer any disponible.

 

  Fes la presentació de l’informe a classe i planteja el debat a partir de les següents qüestions:

  • Cal destinar més recursos a l’aeroport que té més volum de passatgers o destinar-los als que en tenen menys?
  • L’evolució del nombre de passatgers justifica l’increment dels recursos per part de les autoritats? Per què?
  • Com es pot potenciar cadascun dels aeroports?