Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secundària
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari
Drogues

Nom de l’activitat: El perill de les drogues
Plantejament de l’activitat:
Observar les diferències entre els tractaments per drogodependència en els diferents grups d’edat a Catalunya
Àmbit:
Anàlisi descriptiva
Objectiu:
Aprendre a elaborar un diagrama de sectors i un diagrama de barres
Conceptes estadístics:
Diagrama de sectors i diagrama de barres
Competència bàsica:
Tractament de la informació, competència digital, competència matemàtica i competència social
Nivell:
2n cicle d’ESO
Durada:
60 minuts

Inici > Índex secció societat > El perill de les drogues

Registre

Per poder validar dades i desar-les a l’activitat, així com per visualitzar les animacions, cal que us autentiqueu com a convidats o com a usuaris registrats.
 
 
  Has oblidat la contrasenya?
 
 
 

Drogues

Imatge: Drogues
Aquest és el fragment d’una conversa que van mantenir entre classe i classe la Sònia i la Joana, dues amigues de 3r d’ESO
:

—És veritat que el teu germà gran està enganxat a les drogues?

A la Joana no li agrada parlar del seu germà, però la Sònia és la seva millor amiga i sap que pot confiar en ella.


—Ho va estar, però ara ja està curat.

—Fumava porros?

—Va començar amb els porros... però va enganxar-se a altres coses.

— I... va estar molt fotut? —vol saber la Sònia.

—I tant que ho va estar.

—la Joana sacseja el cap.—Els pares no sabien què fer... Estaven desesperats. El meu germà va tenir sort que es va posar en mans dels metges.

La Sònia arrufa el nas:


—Metges?

—I tant! Va estar en tractament. Ara està curat i no vol provar mai més cap droga. Ell diu que és com si hagués tornat a néixer.
 

  Agrupeu-vos per parelles i observeu les dades de la taula següent. Després ompliu la graella i calculeu els percentatges per tipus de tractament i àmbit respecte del total.

Tractament per drogodependència. 2014 Per tipus de droga. Comarques i Aran
Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Altres (1) Total
Font: Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
(1) S'hi inclouen opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.
Alt Camp 12 9 15 1 25 8 70
Alt Empordà 17 45 18 1 92 2 175
Alt Penedès 15 31 14 1 82 5 148
Alt Urgell 0 0 0 0 5 1 6
Alta Ribagorça 1 0 0 0 0 0 1
Anoia 17 50 27 1 96 13 204
Bages 18 69 30 22 167 42 348
Baix Camp 60 109 68 35 151 51 474
Baix Ebre 3 25 13 1 57 7 106
Baix Empordà 8 44 21 2 101 9 185
Baix Llobregat 122 210 194 35 746 40 1.347
Baix Penedès 27 25 22 1 65 4 144
Barcelonès 981 1.049 536 230 2.640 184 5.620
Berguedà 2 1 3 0 15 1 22
Cerdanya 1 7 2 0 18 1 29
Conca de Barberà 6 2 5 0 5 0 18
Garraf 7 58 27 0 116 5 213
Garrigues 0 1 2 0 5 2 10
Garrotxa 2 10 13 19 36 2 82
Gironès 30 99 63 8 220 8 428
Maresme 27 100 184 50 279 270 910
Montsià 3 15 13 0 40 2 73
Noguera 4 5 5 0 10 3 27
Osona 3 45 16 3 83 4 154
Pallars Jussà 2 0 0 0 1 0 3
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 1 3 2 0 1 0 7
Pla de l'Estany 0 4 0 0 11 0 15
Priorat 3 2 2 0 3 3 13
Ribera d'Ebre 9 1 3 0 5 2 20
Ripollès 3 4 2 0 19 0 28
Segarra 3 2 3 0 6 1 15
Segrià 59 49 30 0 96 11 245
Selva 9 16 12 1 42 17 97
Solsonès 0 0 0 0 1 1 2
Tarragonès 115 89 125 14 218 21 582
Terra Alta 4 2 1 0 6 0 13
Urgell 2 3 6 0 12 0 23
Val d'Aran 0 1 0 0 1 0 2
Vallès Occidental 99 271 185 26 567 100 1.248
Vallès Oriental 41 151 101 98 402 58 851
Fora de Catalunya : : : : : : :
Catalunya 1.716 2.607 1.763 549 6.445 878 13.958

Tractament per drogodependències a Catalunya
Àmbit territorialHeroïnaCocaïnaCànnabisTabacAlcoholAltresTotal
 
La teva comarca
Catalunya
 

Percentatge de tractaments per drogodependències a Catalunya
Àmbit territorialHeroïnaCocaïnaCànnabisTabacAlcoholAltresTotal
 
La teva comarca
Catalunya
 

  Ara podríem mirar si hi ha diferències en el tipus de tractament segons el sexe i el grup d’edat.

Tractament per drogodependència. 2014 Per tipus de droga, sexe, grups d'edat, situació laboral i nivell d'instrucció
Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Altres (1) Total
Font: Departament de Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya.
(1) S'hi inclouen opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.
(2) Ensenyaments que requereixen el graduat escolar, l'ESO o equivalents.
Per sexe 1.716 2.607 1.763 549 6.445 878 13.958
Homes 1.452 2.120 1.408 304 4.863 644 10.791
Dones 264 487 355 245 1.582 234 3.167
Per grups d'edat 1.716 2.607 1.763 549 6.445 878 13.958
<15 anys 0 0 39 0 1 4 44
15-19 anys 9 23 459 2 38 49 580
20-24 anys 59 136 429 11 131 58 824
25-29 anys 171 389 265 19 324 84 1.252
30-34 anys 268 645 220 31 613 119 1.896
35-39 anys 357 610 147 64 867 145 2.190
40-44 anys 366 417 89 81 982 149 2.084
45-49 anys 304 247 69 90 1.141 115 1.966
50-54 anys 131 107 25 98 982 74 1.417
55-59 anys 37 26 19 68 633 43 826
60 anys i més 14 7 2 85 733 38 879
Per situació laboral 1.716 2.607 1.763 549 6.445 878 13.958
Contracte indefinit o autònom 243 707 304 162 1.696 149 3.261
Contracte temporal 76 241 131 94 543 57 1.142
Treball sense sou 13 19 21 16 44 15 128
Sense experiència laboral 130 59 131 4 127 42 493
Atur 441 755 403 59 1.669 269 3.596
Incapacitat permanent o pensionista 200 190 143 96 862 112 1.603
Estudiant 77 92 365 27 235 48 844
Feines de la llar 28 34 6 16 115 8 207
Altra situació 292 124 40 27 181 26 690
Desconeguda 216 386 219 48 973 152 1.994
Per nivell d'instrucció 1.716 2.607 1.763 549 6.445 878 13.958
No sap llegir o escriure 21 16 6 1 53 8 105
Fins a 5è EGB o primària incompleta 374 253 124 41 665 91 1.548
Certificat escolar o primària 494 681 587 120 1.798 236 3.916
EGB o ESO 413 796 548 172 1.632 230 3.791
BUP, COU, FP o batxillerat 247 588 341 118 1.261 130 2.685
Altres titulacions (2) 38 88 52 20 230 18 446
Títol universitari grau mitjà 27 77 55 34 205 15 413
Títol universitari grau superior 25 46 27 30 212 16 356
Altres títols superiors 2 6 3 0 10 1 22
Desconegut 75 56 20 13 379 133 676

  Ompliu la graella a partir de les dades de la taula anterior i després calculeu els percentatges.


Tractament per drogodependències a Catalunya per sexe
HeroïnaCocaïnaCànnabisTabacAlcoholAltresTotal
 
Homes
Dones
Homes i dones
 

Percentatge de tractaments per drogodependències a Catalunya per sexe
HeroïnaCocaïnaCànnabisTabacAlcoholAltresTotal
 
Homes
Dones
Homes i dones
 

  Representeu en un diagrama de barres els resultats obtinguts.

 Ens podríem fixar en el grup d’edat de 15-19 anys, al qual pertanyia el germà de la Joana quan va tenir el greu problema d’addicció a les drogues.

  Ompliu la taula de sota amb les dades disponibles i calculeu els percentatges de cada tractament per al grup d’edat 15 – 19 anys i per al total de la població, respecte del total.

Tractament per drogodependències a Catalunya per edats
HeroïnaCocaïnaCànnabisTabacAlcoholAltresTotal
 
15 a 19 anys
Total població
 

Percentatge de tractaments per drogodependències a Catalunya per edats
HeroïnaCocaïnaCànnabisTabacAlcoholAltresTotal
 
15 a 19 anys
Total població
 

  Representa el grup d'edat de 15 a 19 anys per tipus de tractament en un diagrama de sectors.

  Per últim treballareu amb les dades que fan referència als tractaments per drogodependència segons el nivell d’instrucció (nivell d’estudis més alt assolit per la persona).

  Ompliu la taula següent només amb els valors totals de cada grup d’instrucció. A la darrera columna caldrà posar els percentatges de cada grup referits al total.

Tractament per drogodependència segons nivell d’instrucció
Nivell d'instruccióNre. de casos%
 
No sap llegir o escriure
Fins a 5è EGB o primària incompleta
Certificat escolar o primària
EGB o ESO
BUP, COU, FP o batxillerat
Altres titulacions
Títol universitari grau mitjà
Títol universitari grau superior
Altres títols superiors
Desconegut
Total
 

  Representeu els percentatges en un diagrama de sectors.

  A partir dels diagrames que has elaborat i els percentatges que has calculat, comenta el comportament de la població tenint en compte les variables sexe, edat i nivell d’instrucció.