Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secundària
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari
Vés amb compte!

Nom de l’activitat: Els embarassos no desitjats
Plantejament de l’activitat: Observar el comportament dels embarassos no desitjats
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Aprendre a elaborar un diagrama de sectors, un diagrama lineal i a calcular mesures de dispersió
Conceptes estadístics: Histograma, diagrama lineal i mesures de dispersió
Competència bàsica: Tractament de la informació, competència digital, competència matemàtica i competència social
Nivell: Batxillerat
Durada: 40 minuts

Inici > Índex secció societat > Els embarassos no desitjats

Registre

Per poder validar dades i desar-les a l’activitat, així com per visualitzar les animacions, cal que us autentiqueu com a convidats o com a usuaris registrats.
 
 
  Has oblidat la contrasenya?
 
 
 

Els embarassos no desitjats

Imatge: Els embarassos no desitjats
Avui hem anat tota la classe i el nostre tutor al Centre de Planificació Familiar del barri. Crec que hem après moltes coses útils. La primera assabentar-nos on és el centre; la segona, saber el telèfon i com ens hi podem adreçar si ens interessa. També hem fet un taller de contracepció: hem manipulat mètodes contraceptius i ens n’han explicat els pros i els contres. La infermera que dirigia la sessió ens ha mostrat uns gràfics amb les dades referides als avortaments legals practicats en els darrers anys al nostre país. Crec que aquesta informació és una de les coses que més ens ha sorprès. De tornada a l’institut comentàvem que ha estat una de les sortides més interessants d’aquest curs. Com que hem fet moltes preguntes sobre els avortaments legals, el tutor ens ha dit que, en arribar a l’institut, analitzaríem una mica aquestes dades.
 

  Ens organitzarem per parelles. Observeu la taula següent:

Interrupció voluntària de l'embaràs. 2010-2014 Comarques i Aran, i àmbits
2010 2011 2012 2013 2014
Font: Departament de Salut. Estadística de la interrupció voluntària de l'embaràs.
Nota: Avortaments registrats a Catalunya segons residència de la dona.
Alt Camp 73 102 95 69 53
Alt Empordà 555 487 437 488 445
Alt Penedès 259 216 220 195 187
Alt Urgell 30 31 24 27 28
Alta Ribagorça 7 2 1 11 8
Anoia 237 243 262 212 216
Bages 390 372 409 400 345
Baix Camp 453 497 490 409 311
Baix Ebre 143 139 141 143 121
Baix Empordà 372 385 332 296 284
Baix Llobregat 2.099 1.910 1,887 1,861 1,617
Baix Penedès 257 243 223 229 191
Barcelonès 9.457 8.557 8,298 8,778 7,628
Berguedà 78 58 56 68 47
Cerdanya 48 37 32 34 37
Conca de Barberà 31 33 29 28 23
Garraf 399 349 344 366 288
Garrigues 23 23 17 26 30
Garrotxa 137 135 125 117 128
Gironès 678 677 672 607 524
Maresme 1.001 1.019 916 918 722
Montsià 146 139 129 111 99
Noguera 70 43 44 59 57
Osona 286 330 317 306 285
Pallars Jussà 15 11 11 22 20
Pallars Sobirà 12 15 9 8 8
Pla d'Urgell 59 61 50 57 43
Pla de l'Estany 72 77 70 70 70
Priorat 14 22 7 9 6
Ribera d'Ebre 25 39 20 20 14
Ripollès 52 42 31 32 28
Segarra 38 31 31 34 31
Segrià 572 570 569 613 440
Selva 487 467 429 419 355
Solsonès 26 22 17 23 17
Tarragonès 789 811 855 704 521
Terra Alta 6 11 10 7 6
Urgell 64 58 44 53 52
Val d'Aran 21 17 7 11 12
Vallès Occidental 2.352 2.176 2,148 2,152 2,003
Vallès Oriental 1.015 947 923 909 847
No hi consta 0 0 0 0 0
No residents 1.457 1.210 1.225 1.182 983
Catalunya 24.305 22.614 21.956 22.083 19.130
Metropolità 17.381 15.819 15.397 14.618 12.817
Comarques Gironines 2.353 2.270 2.096 2.029 1.834
Camp de Tarragona 1.360 1.465 1.476 1.219 914
Terres de l'Ebre 320 328 300 281 240
Ponent 826 786 755 842 653
Comarques Centrals 780 782 799 797 694
Alt Pirineu i Aran 133 113 84 113 113
Penedès 1.152 1.051 1.049 1.002 882

  Fixeu-vos en les dades dels darrers cinc anys i representeu en un diagrama lineal la vostra comarca, l’àmbit territorial i Catalunya.

  Fixeu-vos en el nombre d’avortaments segons els grups d’edat.

Interrupció voluntària de l'embaràs. 2010-2014 Per motius, tipus de centre, estat civil i edat de la dona
2010 2011 2012 2013 2014
Font: Departament de Salut. Estadística de la interrupció voluntària de l'embaràs.
Nota: A partir de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs (BOE 2010; (55):1-14), els motius legals presenten una altra classificació.
(1) Centres autoritzats.
Motiu legal (1)
Perill per a la vida, salut física o psíquica de la dona : : : : :
Tares del fetus : : : : :
Violació : : : : :
Més d'un motiu : : : : :
A petició de la dona 9.130 18.697 19.053 19.750 16.963
Perill salut embarassada-causes mèdiques 14.478 3.108 2.199 1.667 1.465
Risc anomalies fetals 601 659 621 583 627
Anomalies fetals incompatibles amb la vida 24 75 77 81 70
Combinació de motius 72 75 6 2 5
Tipus de centre
Extrahospitalari (1) 23.536 21.685 21.015 20.251 17.389
Hospitalari 769 929 941 1.832 1.741
Estat civil
Soltera 16.113 14.856 14,700 14,959 12,871
Casada 5.985 5.840 5,301 5,324 4,639
Vídua 72 77 60 47 47
Divorciada 818 745 736 777 655
Separada 1.142 874 671 673 603
No hi consta 175 222 488 303 315
Edat
<15 anys 83 85 99 92 81
15-19 anys 2.708 2.516 2.543 2.475 1.963
20-24 anys 5.172 4.607 4.307 4.403 3.630
25-29 anys 5.783 5.103 4.837 4.634 3.934
30-34 anys 5.376 5.103 5.052 4.893 4.229
35-39 anys 3.723 3.737 3.650 4.006 3.701
40-44 anys 1.366 1.363 1.372 1.465 1.469
45 anys i més 94 100 96 115 123
No hi consta 0 0 0 0 0
Total 24.305 22.614 21.956 22.083 19.130

  A partir de les dades elaboreu un histograma dels tres últims anys on es vegi la silueta per grups d’edat.

 

 Calcula la mitjana aritmètica i el rang del nombre d’avortaments de les dones entre 25 i 29 anys en els últims 5 anys.

Mitjana aritmètica i rang
MitjanaMàximMínimRang
 
dones entre 25i 29 anys
 

  Calculeu la variància (S2), la desviació estàndard i el coeficient de variació.

  Per calcular més fàcilment la variància ompliu el quadre següent:

Càlcul de la variància pel nombre d'avortaments legals a Catalunya (dones de 25 i 29 anys) en els últims 5 anys.
AnyNombre d'avortaments XiMitjana-Xi(Mitjana-Xi)2
 
1
2
3
4
5
 

  Finalment només cal sumar els valors de l’última columna de la taula i dividir el valor obtingut pel nombre de valors de la sèrie.

Mesures de dispersió pel nombre d'avortaments legals a Catalunya (dones de 25-29 anys) en els últims 5 anys.
Variància (S2)Desviació típica (S)Coeficient de variació
 
dones entre 25-29 anys