Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secundària
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari
Vés amb compte!

Nom de l’activitat: Els embarassos no desitjats
Plantejament de l’activitat: Observar el comportament dels embarassos no desitjats
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Aprendre a elaborar un diagrama de sectors, un diagrama lineal i a calcular mesures de dispersió
Conceptes estadístics: Histograma, diagrama lineal i mesures de dispersió
Competència bàsica: Tractament de la informació, competència digital, competència matemàtica i competència social
Nivell: Batxillerat
Durada: 40 minuts

Inici > Índex secció societat > Els embarassos no desitjats

Registre

Per poder validar dades i desar-les a l’activitat, així com per visualitzar les animacions, cal que us autentiqueu com a convidats o com a usuaris registrats.
 
 
  Has oblidat la contrasenya?
 
 
 

Els embarassos no desitjats

Imatge: Els embarassos no desitjats
Avui hem anat tota la classe i el nostre tutor al Centre de Planificació Familiar del barri. Crec que hem après moltes coses útils. La primera assabentar-nos on és el centre; la segona, saber el telèfon i com ens hi podem adreçar si ens interessa. També hem fet un taller de contracepció: hem manipulat mètodes contraceptius i ens n’han explicat els pros i els contres. La infermera que dirigia la sessió ens ha mostrat uns gràfics amb les dades referides als avortaments legals practicats en els darrers anys al nostre país. Crec que aquesta informació és una de les coses que més ens ha sorprès. De tornada a l’institut comentàvem que ha estat una de les sortides més interessants d’aquest curs. Com que hem fet moltes preguntes sobre els avortaments legals, el tutor ens ha dit que, en arribar a l’institut, analitzaríem una mica aquestes dades.
 

  Ens organitzarem per parelles. Observeu la taula següent:

Interrupció voluntària de l'embaràs. 2012-2016 Comarques i Aran
2012 2013 2014 2015 2016
Font: Departament de Salut. Estadística de la interrupció voluntària de l'embaràs.
Nota: Avortaments registrats a Catalunya segons residència de la dona.
Alt Camp 95 69 53 66 74
Alt Empordà 437 488 445 391 400
Alt Penedès 220 195 187 207 207
Alt Urgell 24 27 28 17 20
Alta Ribagorça 1 11 8 3 6
Anoia 262 212 216 237 202
Aran 7 11 12 19 9
Bages 409 400 345 389 331
Baix Camp 490 409 311 342 374
Baix Ebre 141 143 121 128 115
Baix Empordà 332 296 284 278 284
Baix Llobregat 1,887 1,861 1,617 1,697 1,732
Baix Penedès 223 229 191 208 221
Barcelonès 8,298 8,778 7,628 7,235 7,217
Berguedà 56 68 47 58 53
Cerdanya 32 34 37 29 21
Conca de Barberà 29 28 23 16 18
Garraf 344 366 288 297 337
Garrigues 17 26 30 25 25
Garrotxa 125 117 128 131 126
Gironès 672 607 524 489 551
Maresme 916 918 722 871 852
Moianès : : : 18 20
Montsià 129 111 99 110 95
Noguera 44 59 57 55 59
Osona 317 306 285 329 449
Pallars Jussà 11 22 20 15 19
Pallars Sobirà 9 8 8 12 11
Pla d'Urgell 50 57 43 67 57
Pla de l'Estany 70 70 70 73 62
Priorat 7 9 6 7 11
Ribera d'Ebre 20 20 14 18 25
Ripollès 31 32 28 36 39
Segarra 31 34 31 29 28
Segrià 569 613 440 524 493
Selva 429 419 355 403 377
Solsonès 17 23 17 19 18
Tarragonès 855 704 521 561 576
Terra Alta 10 7 6 4 3
Urgell 44 53 52 46 64
Vallès Occidental 2,148 2,152 2,003 2,110 2,077
Vallès Oriental 923 909 847 873 855
No residents 1.225 1.182 983 1.079 1.148
Catalunya 21.956 22.083 19.130 19.521 19.661

  Fixeu-vos en les dades dels darrers cinc anys i representeu en un diagrama lineal la vostra comarca, l’àmbit territorial i Catalunya.

  Fixeu-vos en el nombre d’avortaments segons els grups d’edat.

Interrupció voluntària de l'embaràs. 2012-2016 Per motius, tipus de centre, estat civil i edat de la dona
2012 2013 2014 2015 2016
Font: Departament de Salut. Estadística de la interrupció voluntària de l'embaràs.
Nota: A partir de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs (BOE 2010; (55):1-14), els motius legals presenten una altra classificació.
(1) Centres autoritzats.
Motiu legal (1)
Perill per a la vida, salut física o psíquica de la dona : : : : :
Tares del fetus : : : : :
Violació : : : : :
Més d'un motiu : : : : :
A petició de la dona 19.053 19.750 16.963 17.433 17.605
Perill salut embarassada-causes mèdiques 2.199 1.667 1.465 1.357 1.377
Risc anomalies fetals 621 583 627 666 599
Anomalies fetals incompatibles amb la vida 77 81 70 65 80
Combinació de motius 6 2 5 0 0
Tipus de centre
Extrahospitalari (1) 21.015 20.251 17.389 18.012 18.226
Hospitalari 941 1.832 1.741 1.509 1.435
Estat civil
Soltera 14.700 14.959 12.871 13.214 13.732
Casada 5.301 5.324 4.639 4.527 4.367
Vídua 60 47 47 42 49
Divorciada 736 777 655 735 664
Separada 671 673 603 628 568
No hi consta 488 303 315 375 281
Edat
<15 anys 99 92 81 45 70
15-19 anys 2.543 2.475 1.963 1.978 1.954
20-24 anys 4.307 4.403 3.630 3.894 4.047
25-29 anys 4.837 4.634 3.934 4.089 4.106
30-34 anys 5.052 4.893 4.229 4.335 4.101
35-39 anys 3.650 4.006 3.701 3.584 3.738
40-44 anys 1.372 1.465 1.469 1.465 1.510
45 anys i més 96 115 123 131 135
No hi consta 0 0 0 0 0
Total 21.956 22.083 19.130 19.521 19.661

  A partir de les dades elaboreu un histograma dels tres últims anys on es vegi la silueta per grups d’edat.

 

 Calcula la mitjana aritmètica i el rang del nombre d’avortaments de les dones entre 25 i 29 anys en els últims 5 anys.

Mitjana aritmètica i rang
MitjanaMàximMínimRang
 
dones entre 25i 29 anys
 

  Calculeu la variància (S2), la desviació estàndard i el coeficient de variació.

  Per calcular més fàcilment la variància ompliu el quadre següent:

Càlcul de la variància pel nombre d'avortaments legals a Catalunya (dones de 25 i 29 anys) en els últims 5 anys.
AnyNombre d'avortaments XiMitjana-Xi(Mitjana-Xi)2
 
1
2
3
4
5
 

  Finalment només cal sumar els valors de l’última columna de la taula i dividir el valor obtingut pel nombre de valors de la sèrie.

Mesures de dispersió pel nombre d'avortaments legals a Catalunya (dones de 25-29 anys) en els últims 5 anys.
Variància (S2)Desviació típica (S)Coeficient de variació
 
dones entre 25-29 anys