Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secundària
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari
Vés amb compte!

Nom de l’activitat: Els embarassos no desitjats
Plantejament de l’activitat: Observar el comportament dels embarassos no desitjats
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Aprendre a elaborar un diagrama de sectors, un diagrama lineal i a calcular mesures de dispersió
Conceptes estadístics: Histograma, diagrama lineal i mesures de dispersió
Competència bàsica: Tractament de la informació, competència digital, competència matemàtica i competència social
Nivell: Batxillerat
Durada: 40 minuts

Inici > Índex secció societat > Els embarassos no desitjats

Registre

Per poder validar dades i desar-les a l’activitat, així com per visualitzar les animacions, cal que us autentiqueu com a convidats o com a usuaris registrats.
 
 
  Has oblidat la contrasenya?
 
 
 

Els embarassos no desitjats

Imatge: Els embarassos no desitjats
Avui hem anat tota la classe i el nostre tutor al Centre de Planificació Familiar del barri. Crec que hem après moltes coses útils. La primera assabentar-nos on és el centre; la segona, saber el telèfon i com ens hi podem adreçar si ens interessa. També hem fet un taller de contracepció: hem manipulat mètodes contraceptius i ens n’han explicat els pros i els contres. La infermera que dirigia la sessió ens ha mostrat uns gràfics amb les dades referides als avortaments legals practicats en els darrers anys al nostre país. Crec que aquesta informació és una de les coses que més ens ha sorprès. De tornada a l’institut comentàvem que ha estat una de les sortides més interessants d’aquest curs. Com que hem fet moltes preguntes sobre els avortaments legals, el tutor ens ha dit que, en arribar a l’institut, analitzaríem una mica aquestes dades.
 

  Ens organitzarem per parelles. Observeu la taula següent:

Interrupció voluntària de l'embaràs. 2013-2017 Comarques i Aran
2013 2014 2015 2016 2017
Alt Camp 69 53 66 74 43
Alt Empordà 488 445 391 400 349
Alt Penedès 195 187 207 207 192
Alt Urgell 27 28 17 20 20
Alta Ribagorça 11 8 3 6 4
Anoia 212 216 237 202 211
Aran 11 12 19 9 8
Bages 400 345 389 331 318
Baix Camp 409 311 342 374 373
Baix Ebre 143 121 128 115 103
Baix Empordà 296 284 278 284 269
Baix Llobregat 1.861 1.617 1.697 1.732 1.728
Baix Penedès 229 191 208 221 245
Barcelonès 8.778 7.628 7.235 7.217 7.615
Berguedà 68 47 58 53 55
Cerdanya 34 37 29 21 46
Conca de Barberà 28 23 16 18 14
Garraf 366 288 297 337 332
Garrigues 26 30 25 25 18
Garrotxa 117 128 131 126 121
Gironès 607 524 489 551 559
Maresme 918 722 871 852 822
Moianès : : 18 20 23
Montsià 111 99 110 95 96
Noguera 59 57 55 59 47
Osona 306 285 329 449 354
Pallars Jussà 22 20 15 19 21
Pallars Sobirà 8 8 12 11 19
Pla d'Urgell 57 43 67 57 51
Pla de l'Estany 70 70 73 62 60
Priorat 9 6 7 11 8
Ribera d'Ebre 20 14 18 25 16
Ripollès 32 28 36 39 34
Segarra 34 31 29 28 31
Segrià 613 440 524 493 518
Selva 419 355 403 377 403
Solsonès 23 17 19 18 22
Tarragonès 704 521 561 576 573
Terra Alta 7 6 4 3 10
Urgell 53 52 46 64 51
Vallès Occidental 2.152 2.003 2.110 2.077 2.014
Vallès Oriental 909 847 873 855 824
No residents 1.182 983 1.079 1.148 1.066
Catalunya 22.083 19.130 19.521 19.661 19.686
Font: Departament de Salut. Estadística de la interrupció voluntària de l'embaràs.
Nota: Avortaments registrats a Catalunya segons residència de la dona.

  Fixeu-vos en les dades dels darrers cinc anys i representeu en un diagrama lineal la vostra comarca, l’àmbit territorial i Catalunya.

  Fixeu-vos en el nombre d’avortaments segons els grups d’edat.

Interrupció voluntària de l'embaràs. 2013-2017 Per motius, tipus de centre, estat civil i edat de la dona
2013 2014 2015 2016 2017
Motiu legal (1)
Perill per a la vida, salut física o psíquica de la dona : : : : :
Tares del fetus : : : : :
Violació : : : : :
Més d'un motiu : : : : :
A petició de la dona 19.750 16.963 17.433 17.605 17.626
Perill salut embarassada-causes mèdiques 1.667 1.465 1.357 1.377 1.421
Risc anomalies fetals 583 627 666 599 582
Anomalies fetals incompatibles amb la vida 81 70 65 80 54
Combinació de motius 2 5 0 0 3
Tipus de centre
Extrahospitalari (1) 20.251 17.389 18.012 18.226 18.216
Hospitalari 1.832 1.741 1.509 1.435 1.470
Estat civil
Soltera 14.959 12.871 13.214 13.732 14.034
Casada 5.324 4.639 4.527 4.367 4.130
Vídua 47 47 42 49 43
Divorciada 777 655 735 664 702
Separada 673 603 628 568 549
No hi consta 303 315 375 281 228
Edat
<15 anys 92 81 45 70 79
15-19 anys 2.475 1.963 1.978 1.954 1.912
20-24 anys 4.403 3.630 3.894 4.047 4.232
25-29 anys 4.634 3.934 4.089 4.106 4.148
30-34 anys 4.893 4.229 4.335 4.101 3.922
35-39 anys 4.006 3.701 3.584 3.738 3.700
40-44 anys 1.465 1.469 1.465 1.510 1.566
45 anys i més 115 123 131 135 127
No hi consta 0 0 0 0 0
Total 22.083 19.130 19.521 19.661 19.686
Font: Departament de Salut. Estadística de la interrupció voluntària de l'embaràs.
Nota: A partir de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs (BOE 2010; (55):1-14), els motius legals presenten una altra classificació.
(1) Centres autoritzats.

  A partir de les dades elaboreu un histograma dels tres últims anys on es vegi la silueta per grups d’edat.

 

 Calcula la mitjana aritmètica i el rang del nombre d’avortaments de les dones entre 25 i 29 anys en els últims 5 anys.

Mitjana aritmètica i rang
MitjanaMàximMínimRang
 
dones entre 25i 29 anys
 

  Calculeu la variància (S2), la desviació estàndard i el coeficient de variació.

  Per calcular més fàcilment la variància ompliu el quadre següent:

Càlcul de la variància pel nombre d'avortaments legals a Catalunya (dones de 25 i 29 anys) en els últims 5 anys.
AnyNombre d'avortaments XiMitjana-Xi(Mitjana-Xi)2
 
1
2
3
4
5
 

  Finalment només cal sumar els valors de l’última columna de la taula i dividir el valor obtingut pel nombre de valors de la sèrie.

Mesures de dispersió pel nombre d'avortaments legals a Catalunya (dones de 25-29 anys) en els últims 5 anys.
Variància (S2)Desviació típica (S)Coeficient de variació
 
dones entre 25-29 anys