Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secund´┐Żria
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari

Índex d'activitats secció societat

Anem a votar?

Nom de l’activitat: Anem a votar?
Plantejament de l’activitat:
Observar la tendència del comportament de l’electorat català davant els diferents tipus d’eleccions
Àmbit:
Anàlisi descriptiva i sèries temporals
Objectiu:
Aprendre a elaborar un diagrama de sectors i un diagrama lineal
Conceptes estadístics:
Diagrama de sectors, diagrama lineal i sèrie temporal
Competència bàsica:
Tractament de la informació, competència digital, competència matemàtica i competència social
Nivell:
1r cicle d’ESO
Durada:
40 minuts

El perill de les drogues

Nom de l’activitat: El perill de les drogues
Plantejament de l’activitat:
Observar les diferències entre els tractaments per drogodependència en els diferents grups d’edat a Catalunya
Àmbit:
Anàlisi descriptiva
Objectiu:
Aprendre a elaborar un diagrama de sectors i un diagrama de barres
Conceptes estadístics:
Diagrama de sectors i diagrama de barres
Competència bàsica:
Tractament de la informació, competència digital, competència matemàtica i competència social
Nivell:
2n cicle d’ESO
Durada:
60 minuts

Els embarassos no desitjats

Nom de l’activitat: Els embarassos no desitjats
Plantejament de l’activitat: Observar el comportament dels embarassos no desitjats
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Aprendre a elaborar un diagrama de sectors, un diagrama lineal i a calcular mesures de dispersió
Conceptes estadístics: Histograma, diagrama lineal i mesures de dispersió
Competència bàsica: Tractament de la informació, competència digital, competència matemàtica i competència social
Nivell: Batxillerat
Durada: 40 minuts

Equipament TIC a casa. Igual per a tothom?

Nom de l’activitat: L’equipament TIC a casa. Igual per a tothom?
Plantejament de l’activitat: Observar quin és l’equipament tecnològic dels alumnes a casa seva i analitzar quin ús en fan
Àmbit: Estudi estadístic
Objectiu: Elaborar un estudi estadístic a partir dels resultats de l’enquesta, realitzada als alumnes de la mateixa classe
Conceptes estadístics: Enquesta, el buidatge, la taula de contingència (de freqüències absolutes), el diagrama de barres i el diagrama de sectors
Competència bàsica: Tractament de la informació, competència digital i competència matemàtica
Nivell: 1r cicle d’ESO
Durada:
60 minuts

Juguem?

Nom de l’activitat: Juguem?
Plantejament de l’activitat: A partir de cartes i daus, experimentar i calcular la probabilitat d’alguns esdeveniments
Àmbit: Probabilitat
Objectiu: Aprendre a calcular probabilitats (jocs d’atzar)
Concepte estadístic: Probabilitat i atzar
Competència bàsica: Competència matemàtica
Nivell: Batxillerat
Durada: 60 minuts