Aprenestadistica. Home
Aprenestadistica. Secundària
Usuari/usuària

Inici Activitats Serveis Activitats Demografia Activitats societat Activitats Economia Activitats Medi Ambient Glossari
Vés amb compte!

Nom de l’activitat: L’equipament TIC a casa. Igual per a tothom?
Plantejament de l’activitat: Observar quin és l’equipament tecnològic dels alumnes a casa seva i analitzar quin ús en fan
Àmbit: Estudi estadístic
Objectiu: Elaborar un estudi estadístic a partir dels resultats de l’enquesta, realitzada als alumnes de la mateixa classe
Conceptes estadístics: Enquesta, el buidatge, la taula de contingència (de freqüències absolutes), el diagrama de barres i el diagrama de sectors
Competència bàsica: Tractament de la informació, competència digital i competència matemàtica
Nivell: 1r cicle d’ESO
Durada:
60 minuts

Inici > Índex secció societat > L’equipament TIC a casa. Igual per a tothom?

Registre

Per poder validar dades i desar-les a l’activitat, així com per visualitzar les animacions, cal que us autentiqueu com a convidats o com a usuaris registrats.
 
 
  Has oblidat la contrasenya?
 
 
 

L’equipament TIC a casa. Igual per a tothom?

Imatge: Equipament TIC a casaAvui els alumnes de 4t B estan revolucionats. Durant la tutoria d’ahir van parlar dels problemes que provoca el repartiment desigual de la riquesa al món. Poc abans d’acabar la sessió, la tutora els va suggerir que miressin a casa un vídeo del Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=ss9bea9bFac

Alguns nois i noies d’aquest grup diuen que no han vist el vídeo, perquè a casa no tenen ordinador o no tenen connexió a Internet.

—Heu vist això que deia el vídeo sobre Internet? —pregunta l’Anna.

—A mi em sembla impossible que només 3 persones d’aquest suposat poble tinguin accés a Internet —dubta en Kevin.

—Com no ha de ser veritat si només 12 de cada 100 persones tenen ordinador? —respon l’Anna.

—Sense anar més lluny, a la nostra classe també hi ha qui no té ordinador o Internet a casa —puntualitza la tutora.

—D’acord! Però segur que les proporcions sortirien molt diferents si féssim el càlcul a partir de les dades de la classe —diu en Kevin.
 

  Us heu plantejat alguna vegada si és un “privilegi” tenir ordinador i/o connexió a Internet? Quina proporció de companys gaudeixen d’aquests “privilegis”? Aquesta proporció coincideix amb la de la població de Catalunya? I amb la global del món?

  Per poder respondre aquestes preguntes us proposem fer una enquesta. Primerament cal que contesteu individualment les qüestions següents:

Els equipaments TIC que tenim a casa

E- Quins serveis d’Internet utilitzes (des de casa o des de qualsevol altre lloc)? Quants dies a la setmana els utilitzes? Posa una creu a la casella corresponent.

Ús dels serveis d'Internet
  Nombre de dies a la setmana
Serveis 0-1 2-4 més de 4
Correu electrònic
Xats o similars (MSN, Facebook, Fotolog, etc.)
Navegació per pàgines web

F- Per quins motius utilitzes Internet (des de casa o des de qualsevol altre lloc)? I quants dies a la setmana segons els motius següents? Posa una creu a la casella corresponent.

Motius per a l'ús d'Internet
  Nombre de dies a la setmana
Motius 0-1 2-4 més de 4
Oci (música, jocs, etc.)
Estudis
Altres

  Per recopilar les dades de tota la classe organitzeu-vos en grups de quatre persones. A cada grup hi haurà un missatger, que serà l’encarregat d’anotar les dades parcials de cada grup. Cada grup ha de calcular els resultats parcials dels quatre i donar les dades als missatgers d’altres grups. Les taules per omplir les dades són les següents:

Pregunta A
Tens ordinador (PC o portàtil) a casa ?No
 
Nombre de persones del grup
Nombre de persones de tota la classe
 

Pregunta B
Nombre d'ordinadors a casa012 o més
 
Nombre de persones del grup
Nombre de persones de tota la classe
 

Pregunta C
Tens connexió a Internet a casa?No
 
Nombre de persones del grup
Nombre de persones de tota la classe
 

Pregunta D
Quin tipus de connexió tens?MòdemADSL
 
Nombre de persones del grup
Nombre de persones de tota la classe
 

Pregunta E (dades del grup)
Nombre de dies a la setmana
Serveis0-12-4més de 4
 
Correu electrònic
Xats o similars (MSN, Facebook, Fotolog, etc)
Navegació per pàgines web
 


Pregunta F (dades del grup)
Nombre de dies a la setmana
Motius0-12-4més de 4
 
Oci (música, jocs, etc.)
Estudis
Altres
 

  Un cop recopilades totes les dades us caldrà representar-les i analitzar-les. Per fer-ho heu d’utilitzar mètodes gràfics i estadístics. Primerament us proposem analitzar el nombre d’ordinadors que teniu a casa (pregunta B). A partir de les dades globals d’aquesta pregunta elaboreu un diagrama de barres.

  Compareu les dades obtingudes amb les globals de Catalunya.

Nens de 10 a 15 anys que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos. Catalunya. 2011 Segons característiques demogràfiques i ús d'Internet en els darrers 3 mesos
Total Oci Treballs escolars Altres usos
Unitats: % nens de 10 a 15 anys que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
Nota: El símbol ".." indica que la informació no és procedent.
Sexe
Home 183.00691,5100,020,2
Dona 195.01893,0100,025,5
Dimensió de la llar
1 membre 0......
2 membres 14.299100,0100,09,9
3 membres 98.15095,8100,028,2
4 membres 177.99494,2100,022,3
5 membres o més 87.58183,3100,020,5
Dimensió del municipi (segons habitants)
Més de 100.000 i capitals de prov. 152.95592,5100,024,9
De 50.000 a 100.000 37.69690,0100,044,5
De 20.000 a 50.000 69.21494,4100,07,0
De 10.000 a 20.000 35.91695,3100,032,7
Menys de 10.000 82.24289,9100,018,6
Total 378.02492,3100,022,9

 

 

  Per analitzar les dades sobre el tipus de connexió (pregunta D) us proposem elaborar un diagrama de sectors. En el diagrama cal que incorporeu també una de les dades de la pregunta C (el nombre de persones que no tenen connexió des de casa). D’aquesta manera podreu veure la proporció d’alumnes que tenen connexió i el tipus de connexió dels que en tenen.

 

 

  Finalment heu d’analitzar les dades de les preguntes E i F, que són les més complexes, ja que inclouen dues variables: serveis o motius per connectar-se a Internet, d’una banda, i nombre de dies a la setmana que s’usa, de l’altra. Per fer aquest tipus d’anàlisi estadística s’utilitzen les taules de doble entrada. Les dades que apareixeran a les caselles de la taula seran freqüències absolutes de cada resposta. Fixeu-vos que també cal calcular les freqüències marginals, que són les sumes de les freqüències de cada fila i de cada columna i que es troben als marges de la taula.

Pregunta E (dades globals de la classe)
Nombre de dies a la setmana
Serveis0-12-4més de 4Freqüències marginals
 
Correu electrònic
Xats o similars (MSN, Facebook, Fotolog, etc)
Navegació per pàgines web
Freqüències marginals
 

Pregunta F(dades globals de la classe)
Nombre de dies a la setmana
Serveis0-12-4més de 4Freqüències marginals
 
Oci (música, jocs, etc.)
Estudis
Altres
Freqüències marginals