aprenestadística secundària

aprenestadística secundària
Què és l'estadística?
Serveis
Demografia
Societat
Economia
Medi Ambient
Glossari

Aquí trobaràs un conjunt d'activitats per aplicar l'estadística utilitzant dades reals de diferents àmbits: serveis, demografia, societat, economia i medi ambient. Descobriràs per a què serveix l'estadística i com interpretar les dades d'una manera clara i entenedora.

Amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.